Channel information
Network Name:PIRC.pl
Channel Name:#Buddyzm
Last users:6
Last updated:2021-01-24 22:03:43
Current topic:
[+ntrNHf] Buddyzm i okolice. "Szczęście dla wszystkich, za darmo! ... I niech nikt nie odejdzie pokrzywdzony!"

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2020-09-20 - 2021-01-24
[+ntrNHf] Buddyzm i okolice. "Szczęście dla wszystkich, za darmo! ... I niech nikt nie odejdzie pokrzywdzony!"
2020-08-08 - 2020-09-20
[+ntrNHf] Buddyzm, Taoizm, Zen i okolice. "Szczęście dla wszystkich, za darmo! ... I niech nikt nie odejdzie pokrzywdzony!"
2020-01-30 - 2020-08-08
[+ntrNH] Buddyzm, Taoizm, Zen i okolice. "Szczęście dla wszystkich, za darmo! ... I niech nikt nie odejdzie pokrzywdzony!"
2019-01-18 - 2020-01-30
[+ntr] Buddyzm, Taoizm, Zen i okolice. "Szczęście dla wszystkich, za darmo! ... I niech nikt nie odejdzie pokrzywdzony!"
2020-01-15 - 2020-01-16
2019-01-08 - 2019-01-18
[+ntr] "Om Tare Tuttare Ture Mama Ayuh Punya Jnana Pustime Kuru Svaha"
2018-07-17 - 2019-01-08
[+ntr] "Wielki święty powierza swoje życie-i-śmierć umysłowi, powierza swoje życie-i-śmierć ciału, powierza swoje życie-i-śmierć Drodze, powierza swoje życie-i-śmierć życiu-i-śmierci"
2018-07-06 - 2018-07-17
[+ntr] "Cały świat w dziesięciu kierunkach jest jedną błyszczącą perłą. Jak już to zrozumiesz, to co z tym uczynisz?" Zongyi
2018-06-29 - 2018-07-06
[+ntr] „Jakże niewiele warte moje życie w porównaniu z dziewięćdziesięcioma laty patriarchy odzianego w papier” Otani Kubutsu
2018-06-28 - 2018-06-29
[+ntr] `Daitsu Chisho Budda (Budda Najwyższego Przeniknienia i Niezrównanej Mądrości) usiadł na dziesięć kalp w Sali Oświecenia. Ale Budda Dharma nie odsłoniła się mu i nie osiągną stanu Buddy.'
2017-03-12 - 2018-06-28
2017-02-26 - 2017-03-12
2017-01-21 - 2017-02-26
2017-01-05 - 2017-01-21
[+ntr] „Czy chodzisz, siedzisz czy też śpisz, zawsze spoglądaj w swój umysł, nieustannie i bez przerwy. Jest to ćwiczenie warte wysiłku."
2017-01-04 - 2017-01-05
[+ntr] "Co myślicie o bóstwach El-Lata i Al-Ozza? I o Manat, trzeciem ich bożyszczu? To najprzedniejsze boginie i można liczyć na ich wstawiennictwo"
2016-12-24 - 2017-01-04
[+ntr]