Channel information
Network Name:Luatic
Channel Name:#러블리즈
Last users:2
Last updated:2021-10-26 20:18:04
Current topic:
[+]

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2016-04-19 - 2021-10-26
[+]
2019-11-26 - 2021-06-07
[+] 마계연맹에서 연맹원 모집합니다. ※오픈톤 : 수라마계※ 방문해주세요.
2019-11-15 - 2019-11-26
[+] 종2 40만이상 케릭 구합니다. 케릭스샷,가격 적어주세요. 오픈톡 : 왕되치적삼
2019-05-25 - 2019-10-10
2019-04-12 - 2019-05-25
[+] 러블리즈
2019-02-19 - 2019-04-12
[+] [러블리즈] 길드에서 함께하실 매너있는 성인유저분 모집합니다.
2018-07-08 - 2018-07-25
[+] http://gall.dcinside.com/board/lists/?id=lovelyz 개맛둥-여로,무토,드브,스세,모라스,에스페라//루타,일보,몬파,유니온,클티 완
2018-02-06 - 2018-07-08
[+] http://gall.dcinside.com/board/lists/?id=lovelyz // 개맛둥-여로,무토,드브,스세,모라스//루타,일보,몬파,유니온,클티 완
2017-11-07 - 2018-02-06
[+] http://gall.dcinside.com/board/lists/?id=lovelyz // 여로,무토,드브스세,루타,일보,유니온
2017-04-16 - 2017-11-07
2016-03-05 - 2016-04-19
[+nt]