Network information
Network Name:Clotje
IRCD Version:UnrealIRCd-5.0.0
Last users:76
Last mibbit users:0
Last channels:57 Show all channels
Last servers:2
Last updated:2020-07-06 11:08:16

Usage graphs
Week | Month | Year
Message of the day
- 16/12/2019 12:48 - Welkom op de chatserver van Chat2Me! - - - $$$$$$\ $$\ $$\ $$$$$$\ $$\ $$\ - $$ __$$\ $$ | $$ | $$ __$$\ $$$\ $$$ | - $$ / \__|$$$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ \__/ $$ |$$$$\ $$$$ | $$$$$$\ - $$ | $$ __$$\ \____$$\ \_$$ _| $$$$$$ |$$\$$\$$ $$ |$$ __$$\ - $$ | $$ | $$ | $$$$$$$ | $$ | $$ ____/ $$ \$$$ $$ |$$$$$$$$ | - $$ | $$\ $$ | $$ |$$ __$$ | $$ |$$\ $$ | $$ |\$ /$$ |$$ ____| - \$$$$$$ |$$ | $$ |\$$$$$$$ | \$$$$ |$$$$$$$$\ $$ | \_/ $$ |\$$$$$$$\ - \______/ \__| \__| \_______| \____/ \________|\__| \__| \_______| - - - - -------------------------------------------------------------------------- - - Deze server is bereikbaar op de volgende poorten: - 6667, 6697 (SSL) - - -------------------------------------------------------------------------- - - Net Admin: - - JamesBond (eigenaar) (jamesbond@chat2me.be) - - IRC Operators: - - Jellis (Jellis@chat2me.be) - postje (postje@chat2me.be) - johanna_ (a-l444@hotmail.be) - Clotje^soms (clotje@chat2me.be) - - ------------------------------------------------------------------------- - - Bij het inloggen op chat2me verklaart u zich akkoord met het feit dat: - * Je te gast bent op onze server en zich ook zodanig dient te gedragen - * Je andere chatters met respect dient te behandelen - * De IRCops het recht hebben iemand de toegang tot de server te ontzeggen - zonder een reden op te geven - * Operators van een chatroom het recht hebben om iemand de toegang tot de - room te weigeren - * De regels dienen gerespecteert en nagevolgt te worden. - - Als u vindt dat u zich niet kan houden aan deze regels en niet - bereid bent u aan te passen gelieve dan de server te verlaten. - - ------------------------------------------------------------------------- - - Voor vragen kan je terecht in de #Help room of contact opnemen - via email op info@chat2me.be. - - -------------------------------------------------------------------------- - ***Chat2Me is niet verantwoordelijk voor acties van zijn gebruikers.*** - -------------------------------------------------------------------------- - ***Het chatten op deze server is een voorrecht, geen recht.*** - -------------------------------------------------------------------------- - ***Veel plezier op onze server, we hopen dat jullie een fijne tijd beleven!***