Channel information
Network Name:WeNet
Channel Name:#coolbnc
Last users:46
Last updated:2018-11-14 02:04:40
Current topic:
Predostavlqem IRC botov i besplatnye sBNC akkaunty v set' WeNet!! Naw server IRC (us.wenet.su) Uvodit' akkaunty s etogo kanala strogo zapre}aetsq.Vse voprosy zadautsq na kanale,no ne v privatah!'

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2016-05-12 - 2018-11-14
Predostavlqem IRC botov i besplatnye sBNC akkaunty v set' WeNet!! Naw server IRC (us.wenet.su) Uvodit' akkaunty s etogo kanala strogo zapre}aetsq.Vse voprosy zadautsq na kanale,no ne v privatah!'
2018-08-06 (07:50:23 - 07:50:23)
2016-04-05 - 2016-05-12
������������� IRC ����� � ���������� sBNC �������� � ���� WeNet!! ��� ������ IRC (us.wenet.su) ������� �������� � ����� ������ ������ �����������.��� ������� �������� �� ������,�� �� � ��������!'
2015-03-06 - 2016-04-05
������������� IRC ����� � ���������� sBNC �������� � ���� WeNet!! ��� ������ IRC (us.wenet.su) ���� http://lirik34.mylivepage.ru/ ������� �������� � ����� ������ ������ �����������.��� ������� �������� �� ������,�� �� � ��������!'