Network information
Network Name:The Chat 4 You
IRCD Version:UnrealIRCd-4.2.0
Last users:63
Last mibbit users:0
Last channels:42 Show all channels
Last servers:4
Last updated:2019-04-22 05:24:42

Usage graphs
Week | Month | Year
Message of the day
- 20/1/2019 16:36 - - Welkom op het IRC Netwerk van The Chat 4 You - U bent nu verbonden met IRC2. - - ,-----.,--. ,--. ,---.,--. ,--. - ' .--./| ,---. ,--,--.,-' '-. / | \ `.' /,---. ,--.,--. - | | | .-. |' ,-. |'-. .-'/ ' | '. /| .-. || || | - ' '--'\| | | |\ '-' | | | '--| | | | ' '-' '' '' ' - `-----'`--' `--' `--`--' `--' `--' `--' `---' `----' - - -------------------------------------------- - - Door verbinding te maken het ons netwerk gaat u akkoord met onze gedragsregels, - te vinden op www.thechat4you.nl/gedragscode, en hieronder. Indien u niet akkoord - bent met deze regels vragen wij u het netwerk nu direct te verlaten. - - -------------------------------------------- - - U dient rekening te houden met onderstaande punten: - - * Uw gesprekken worden opgeslagen op onze server. Opgeslagen gesprekken zullen worden - overhandigd aan politie en/of justitie, als zij dit ons verzoekt - * U bent te gast op ons netwerk, en u zult zich ook alsdien gedragen! - * U behandelt uw mede-chatters en onze Operators met respect. - * U zult de regels van The Chat 4 You respecteren en naleven. - * De toegang tot onze chat kan u, met of zonder opgave van reden, op ieder moment - worden ontzegt door 1 van onze operators. Onze operators zijn niet verplicht - u een reden van een eventuele kick of ban te geven (Al zullen ze dit over het - algemeen wel doen)! - - -------------------------------------------- - - Gedragsregels voor The Chat 4 You - - Om voor iedereen de gezelligheid te kunnen waarborgen, hebben we een aantal regels - opgestelt die voor al onze chatters gelden. Als u één of meerdere van deze regels - overtreed, kunt u direct door een operator van ons netwerk verwijderd worden. - - * Flooden, spammen en/of hacken is niet toegestaan - * U zult uw mede chatters niet lastig vallen. Nee is nee! - * Discriminatie, racisme of sexuele intimidatie is niet toegestaan! - * U mag op deze server adverteren voor uw website en/of dienst. LET OP: De kanaal - eigenaren bepalen zelf of zij dit wel of niet toestaan! U dient dit voor aanvang - te hebben gevraagd, anders kan een kanaaleigenaar u een kanaalban geven! - * Onze chat dient niet te worden misbruikt voor illegale doelen (sharing/p2p links e.t.c.) - * Het is niet toegestaan een ban te omzeilen. Doet u dit toch, dan zullen wij aangifte - doen van Computervredebreuk ( Artikel 138ab wetboek v. strafrecht ) - * U heeft respect voor uw mede chatters. - * Printscreens maken is alleen toegestaan indien u deze gebruikt bij overtreding van - onze gedragsregels! - * 18+ webcammen is niet verboden op onze server. Echter, bepalen kanaaleigenaren zelf - of ze dit toestaan of niet. Wees er dus zeker van dat de kanaaleigenaar dit toestaat. - om zo een kanaalban te voorkomen! - * Alle aanwijzingen van onze Operators dienen direct te worden opgevolgd! - - -------------------------------------------- - - Het is mogelijk om via ons netwerk uw webcam te delen, en die van andere gebruikers te - bekijken! Voor onze webcamfunctie gelden de volgende regels. - - * Wapens, grof geweld of pedofilie zijn TEN STRENGSTE verboden! In al deze gevallen zullen - wij aangifte doen bij de politie! Tevens zult u nooit meer welkom zijn op ons netwerk! - * Onze chatters hebben het recht om zijn/haar webcam op prive in te stellen. Op deze manier - kunnen zij zelf kiezen wie zij met hun webcam mee willen laten kijken. Word u geweigerd, - dan geld automatisch onze gedragsregel: U zult uw mede chatters niet lastig vallen. - Nee is nee! - - -------------------------------------------- - - Een serverban word u opgelegd indien u onze regels niet bent nagekomen. Onze operators - zullen deze u deze opleggen indien u meerdere keren hebt laten zien u niet te kunnen - gedragen. Indien wij u een serverban hebben opgelegd, zullen wij deze NIET meer opheffen. - ( uitzonderingen daar gelaten ). Bent u geband van onze server, en wilt u hier meer - informatie over hebben? U kunt ons altijd een verzoek tot informatie sturen via - info@thechat4you.nl . Verzoeken tot opheffen van een ban zullen alleen in behandeling - worden genomen, indien goed onderbouwd. - - Heeft u zichzelf misdragen in 1 van onze kanalen en hier een ban gekregen? Dan zult u - zichzelf moeten wenden tot de kanaaleigenaar. Onze operators zullen NOOIT een kanaalban - opheven. Alleen de kanaaleigenaren kunnen dit voor u doen! - - -------------------------------------------- - - Onze IRC Operators vinden het leuk om hier te zijn, en hebben daarom de taak op zichzelf - genomen The Chat 4 You te beschermen tegen ongewenste personen. - Ze zullen niet altijd aanwezig zijn, omdat ze bijvoorbeeld werken, of hun vrije tijd aan - andere dingen besteden. Wel kunt u, indien aanwezig in het kanaal, ons altijd een bericht - sturen. Wij reageren z.s.m.! - - De huidige operators van onze chat: - - Remon : remon@thechat4you.nl - Robert: robert@thechat4you.nl - Kevin : kevin@thechat4you.nl - Nicolay: nicolay@thechat4you.nl - Peter: peter@thechat4you.nl - - - -------------------------------------------- - - The Chat 4 You is NIET verantwoordelijk voor de acties van haar gebruikers en u zult hier - ook geen aanspraak op maken. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen acties! - - -------------------------------------------- - - Indien u akkoord bent met al het bovenstaande, heten wij u van harte welkom op The Chat 4 You! - Als wij u ergens mee kunnen helpen, kunt u het #Help kanaal betreden. - Hier vind u 1 van onze operators (indien aanwezig ) die uw vraag graag beantwoord! - Als er geen operator aanwezig is, kunt u ook uw vraag naar ons e-mailen: - info@thechat4you.nl of naar 1 van bovenstaande operators. - - Wij wensen u een enorm gezellige tijd toe op ons netwerk. - - - - -