Channel information
Network Name:LibraIRC
Channel Name:#armenia
Last users:10
Last updated:2024-04-16 16:48:08
Current topic:
[+CFGJKPTWfjmntx 4:2 15 u3:2 *6:1 4:2 2:10:60] ❤ Welcome to #Armenia, ❤ Բարի գալուստ Հայաստան, ❤ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց :) ❤

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2024-01-30 - 2024-04-16
[+CFGJKPTWfjmntx 4:2 15 u3:2 *6:1 4:2 2:10:60] ❤ Welcome to #Armenia, ❤ Բարի գալուստ Հայաստան, ❤ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց :) ❤
2020-04-24 - 2024-01-30
[+CFGJKPTWfjntx 4:2 15 u3:2 *6:1 4:2 2:10:60] ❤ Welcome to #Armenia, ❤ Բարի գալուստ Հայաստան, ❤ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց :) ❤
2021-02-21 (10:06:34 - 10:06:34)
[+CTnt] ❤ Welcome to #Armenia, ❤ Բարի գալուստ Հայաստան, ❤ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց :) ❤
2020-08-23 (20:04:37 - 20:04:37)
[+CFGJKPRTWfjmntx 4:2 15 u3:2 *6:1 4:2 2:10:60] ❤ Welcome to #Armenia, ❤ Բարի գալուստ Հայաստան, ❤ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի ժամանց :) ❤
2020-04-23 - 2020-04-24
[+CFGJKPTWfjntx 4:2 15 u3:2 *6:1 4:2 2:10:60]
2020-04-23 (10:25:49 - 11:25:50)
[+CFGJKPTfjntx 4:2 15 *6:1 4:2 2:10:60]
2020-04-03 - 2020-04-23
[+CFGJKPTfjnt 4:2 15 *6:1 4:2]
2020-04-03 (06:24:02 - 06:24:02)
[+CFGJKPTfijnt 4:2 15 *6:1 4:2]
2018-04-14 - 2018-10-19
[+nt] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-07-26 - 2018-03-12
[+BCFGJKTdfjnt 3:5 2 3 4:2 2:4] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-07-24 - 2018-01-30
[+BCFGJKTdfjlnt 3:5 2 3 4:2 2:4 5] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2018-01-03 - 2018-01-05
[+BCFGJKTdfjlmnt 3:5 2 3 4:2 2:4 6] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-12-31 (05:23:35 - 05:23:35)
[+BCFGJKTdfjlmnt 3:5 2 3 4:2 2:4 5] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-08-11 - 2017-10-25
[+BCFGJKTdfjlnt 3:5 2 3 4:2 2:4 12] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-09-26 - 2017-09-28
[+BCFGJKTdfjlnt 3:5 2 3 4:2 2:4 13] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-09-01 (09:40:47 - 09:40:47)
[+BCFGJKTdfjklnt 3:5 2 3 4:2 2:4 <key> 12] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-08-04 (00:06:41 - 04:06:43)
[+BCFGJKTdfjlnt 3:5 2 3 4:2 2:4 6] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-07-28 - 2017-08-02
[+BCFGJKTdfjlnt 3:5 2 3 4:2 2:4 45] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-07-22 - 2017-07-23
[+BCFGJKTdfjnt 3:5 2 3 4:2 2:4] armenijan Welcome to #Armenia :)armenijan for help or unban /join #helps
2017-07-22 (02:05:01 - 09:05:05)
[+BCFGJKTdfjnt 3:5 2 3 4:2 2:4] armenijan Welcome to #Armenia :)armenijan for help or unban /join #helps
2017-05-21 - 2017-07-22
[+BCFGJKTdfjnt 3:5 2 3 4:2 2:4] armenijan Welcome to #Armenia :)armenijan
2017-06-29 - 2017-07-06
[+BCFGJKTdfjlnt 3:5 2 3 4:2 2:4 8] armenijan Welcome to #Armenia :)armenijan
2017-07-05 (19:03:00 - 20:02:58)
[+BCFGJKTdfjlnt 3:5 2 3 4:2 2:4 7] armenijan Welcome to #Armenia :)armenijan
2017-05-21 (12:40:29 - 14:40:30)
[+Gnt] armenijan Welcome to #Armenia :)armenijan
2017-05-12 - 2017-05-21
[+Gnt] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-02-09 - 2017-05-12
[+nt] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-02-05 - 2017-02-09
[+Gcfjnt *3:5 3:4] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$armenijan
2017-01-18 - 2017-01-21
[+Pnt] armenijan#Armenia Enjoy Your Stay , Chat & Be Nice Note: Flooding, Abusing, Sexual Chat Are Not Allowed In the Channel ThankYou!$$$
2017-01-12 - 2017-01-18
[+Pnt] %%%%%%%%%%%%armenijan WeLcOmE #Armenia armenijan%%%%%%%%%%%
2017-01-13 (11:14:49 - 23:14:53)
[+Pint] %%%%%%%%%%%%armenijan WeLcOmE #Armenia armenijan%%%%%%%%%%%
2016-12-30 - 2017-01-02
[+Pmnt] %%%%%%%%%%%%armenijan WeLcOmE #Armenia %%%%%%%%%%%
2016-12-30 (10:13:11 - 14:13:10)
[+Pmnt] armenijan WeLcOmE #Armenia
2016-01-06 - 2016-12-30
[+Pnt]
2015-06-21 - 2016-09-24
[+nt]
2016-08-25 - 2016-08-31
[+nt] Welcome To Armenia
2016-01-27 - 2016-06-30
[+CFHKPTnt 6:20 20:86400] Bye
2016-01-25 - 2016-01-27
[+CFHKPTnt 6:20 20:86400] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia For help join #Support. Օգնության համար համեցե`ք #Support Check out our new website at www.ArmeniaChat.do.am. Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-23 - 2016-01-25
[+CFHKPTnt 6:20 10:1500] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia For help join #Support. Օգնության համար համեցե`ք #Support Check out our new website at www.ArmeniaChat.do.am. Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-22 - 2016-01-23
[+CFHKPTnt 6:20 10:1500] Welcome
2016-01-20 - 2016-01-22
[+CFHKPTnt 6:20 10:1500] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-20 (19:37:18 - 19:37:18)
[+CFHKPTnt 6:20 10:1500] Chatn el chi gorcum mteq cilicia
2016-01-20 (17:37:18 - 18:37:17)
[+CFHKPTnt 6:20 10:1500] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia For help join #Support. Օգնության համար համեցե`ք #Support Check out our new website at www.ArmeniaChat.do.am. Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-18 - 2016-01-20
[+CFKPTnt 6:20] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia For help join #Support. Օգնության համար համեցե`ք #Support Check out our new website at www.ArmeniaChat.do.am. Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-19 (00:37:07 - 00:37:07)
[+CFKPTmnt 6:20] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia For help join #Support. Օգնության համար համեցե`ք #Support Check out our new website at www.ArmeniaChat.do.am. Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-18 (00:37:02 - 00:37:02)
[+CFKPTnt 6:20] ...
2016-01-16 - 2016-01-17
[+CFKPTnt 6:20] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia For help join #Support. Օգնության համար համեցե`ք #Support Check out our new website att www.ArmeniaChat.do.am. Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-16 (17:36:52 - 17:36:52)
[+CFKPTmnt 6:20] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia For help join #Support. Օգնության համար համեցե`ք #Support Check out our new website att www.ArmeniaChat.do.am. Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-16 (15:36:53 - 16:36:52)
[+CFKPTnt 6:20] ..
2016-01-16 (14:36:52 - 14:36:52)
[+CFKPTnt 6:20] HARGELI Armenia Chati Ogtater Chaty PAGVUM e aysor
2016-01-14 - 2016-01-16
[+CFKPTnt 6:20] Welcome to #Armenia. Բարի Գալուստ #Armenia For help join #Support. Օգնության համար համեցե`ք #Support Check out our new website at www.ArmeniaChat.do.am. Համեցե`ք մեր նոր կայք www.ArmeniaChat.do.am
2016-01-12 - 2016-01-14
[+CFKPTnt 6:20] Welcome to #Armenia chatroom ~ Web: WwW.ArmeniaChat.do.am ~ For help /join #Support
2016-01-11 - 2016-01-12
[+BCFKPTnt 3:5 3:5] Welcome to #Armenia chatroom ~ Web: WwW.ArmeniaChat.do.am ~ For help /join #Support
2016-01-10 - 2016-01-11
[+BCKPTnt 3:5] Welcome to #Armenia chatroom ~ Web: WwW.ArmeniaChat.do.am ~ For help /join #Support
2016-01-10 (15:36:13 - 22:36:17)
[+CKPTnt] Welcome to #Armenia chatroom ~ Web: WwW.ArmeniaChat.do.am ~ For help /join #Support
2016-01-09 - 2016-01-10
[+Pnt] Welcome to #Armenia chatroom ~ Web: WwW.ArmeniaChat.do.am ~ For help /join #Support
2016-01-09 (14:36:09 - 18:36:09)
[+Pmnt] Welcome to #Armenia chatroom ~ Web: WwW.ArmeniaChat.do.am ~ For help /join #Support
2016-01-08 - 2016-01-09
[+Pmnt] Welcome to #Armenia chatroom ~ Web: http://ArmeniaChat.do.am ~ For help /join #Support
2016-01-08 (12:36:01 - 22:36:07)
[+Pmnt] Bari Galust ARMENIAN Chat, Ognutsyan Hamar Hamecek Aystex Ays Gcikov Grelov /Join #Support Maxtum Enk Dzez Bari Jamanc: Inchpes Nayev Miacek Mez Ays Hxumi Ognutsyamb WwW.ArmeniaChat. Do. Am
2016-01-07 - 2016-01-08
[+Pmnt] Bari Galust #Armenia Ognutsyan Hamar Hamecek /j #ArmHelp :: Maxtum Enk Dzez Bari Jamanc
2016-01-06 - 2016-01-07
[+Pnt] Bari Galust #Armenia Ognutsyan Hamar Hamecek /j #ArmHelp :: Maxtum Enk Dzez Bari Jamanc
2015-12-05 - 2015-12-29
[+BCFKTnt 3:5] Bari Galust #Armenia, Ognutsyan Hamar Hamecek /join #ArmHelp, Inchpes nayev hravirum enq dzez WwW.ArmeniaChat.do.am maxtum enk dzez bari jamanc :)
2015-12-05 (17:10:42 - 17:10:42)
[+BCFKTnt 3:5] Bari Galust #Armenia, Ognutsyan Hamar Hamecek /joon #ArmHelp, Inchpes nayev hravirum enq dzez WwW.ArmeniaChat.do.am maxtum enk dzez bari jamanc :)
2015-12-04 - 2015-12-05
[+BCFKTnt 3:5] Bari Galust #Armenia, Ognutsyan Hamar Hamecek /join #ArmHelp :: WwW.Cilicia.Ga ::
2015-12-04 (20:10:38 - 21:10:37)
[+BCFKTnt 3:5] Welcome
2015-12-03 - 2015-12-04
[+BCFKTnt 3:5]  /join #lobby
2015-12-03 (22:10:32 - 22:10:32)
[+BCFKTnt 3:5] Armenia is closing of Dectemberi -6 ...
2015-12-02 - 2015-12-03
[+BCFKTnt 3:5] Bari Galust #Armenia. Ognutsyan Hamar Hamecek /j #ArmHelp :: WwW.Cilicia.Ga :: Maxtum enq dzez bari jamanc :)
2015-11-29 - 2015-12-02
[+BCFKTnt 3:5] Welcome To #Armenia For Help Type: /join #Support :: Have A Good Time :)
2015-11-29 (12:10:05 - 21:10:04)
[+BCFKTnt 3:5] Bari Galust ARMENIA ... USHADRUTYUN Dektemberi 1-ic miacek mez WwW.Cilicia.CoM kayqi mijocov
2015-11-25 - 2015-11-29
[+BCFKTnt 3:5] SHUTOV !!!
2015-10-07 (01:20:17 - 17:20:20)
[+BCFKTknt 3:4 <key>] Welcome To ARMENIA : Bari Galust ARMENIA
2015-09-14 - 2015-10-07
[+BCFTnt 3:5] Welcome To ARMENIA : Bari Galust ARMENIA
2015-09-13 - 2015-09-14
[+BCFTnt 3:5]
2015-09-10 - 2015-09-11
[+BCFKTnt 3:5] Bari Galust #Armenia: Ognutsyan hamar hamecek /j #Support :Maxtum enk dzez bari jamanc:
2015-09-08 - 2015-09-10
[+BCFKTnt 3:5]
2015-08-04 (22:13:28 - 22:13:28)
[+nt] Armenia is the best