Channel information
Network Name:IRCNET
Channel Name:!PVW0Dchaszcze
Last users:6
Last updated:2018-09-24 10:57:24
Current topic:

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2015-04-17 - 2018-09-24
2018-05-07 - 2018-09-24
2018-04-19 - 2018-05-07
Wojtkowi ko�skiego zdrowia i cierpliwo�ci!
2018-04-01 - 2018-04-19
Anetkowi naj�mieszniejszych czekuladek i pomy�lno�ci
2018-03-18 - 2018-04-01
Blance wszystkiego najkartkowiejszego :)
2018-03-08 - 2018-03-18
topic si� nam za�miard�
2018-02-12 - 2018-03-08
Sto jeden lat agnusowi!
2018-02-11 - 2018-02-12
Sto lat agnusowi!
2018-02-05 - 2018-02-11
Marcie wszystkiego s�onecznego!
2017-12-24 - 2018-02-05
Weso�ych �wi�t!
2017-11-01 - 2017-12-24
Atuni wszystkiego najlepszego - bo tak, bez "dlaczego" :D
2017-10-12 - 2017-11-01
Tej Sirocco najczekoladowszego i najkotszego, z kud�ami, kapeluszem, fajk�* (niepotrzebne skre�li�
2017-09-14 - 2017-10-12
wszystkiego najczekoladowszego dla Wasatego!
2017-09-11 - 2017-09-14
topic has expired
2017-08-14 - 2017-09-11
(sp�nione) Wszystkiego dobrego temu Bartku! :)
2017-07-25 - 2017-08-14
<WojtekG_> uzus is a bitch <Atunia> krok w krypcie
2017-06-22 - 2017-07-25
09:56 <@Calia> ale ju� pij�, ju�
2017-04-20 - 2017-06-22
<WojtekG> nadszed� czas My�lnika i Nawiasu, a za oknem winter is coming
2017-04-20 (07:44:23 - 11:44:24)
19:50 * Agentka pozdrawia krety :)
2017-04-19 - 2017-04-20
Wojtkowi frzyzdkjego naileprzego!
2017-04-01 - 2017-04-19
Anetkowi stu ton czekolady w cycki! I wszystkiego najlepszego :)
2017-03-23 - 2017-04-01
bierzmy przyk�ad z kot�w i id�my spa�
2017-03-18 - 2017-03-23
Blance najlepsze �yczenia rado�ci, mi�o�ci i wiele zdrowia!
2017-03-15 - 2017-03-18
<Wasaty> "From the point of view of the FV, the translation is exceptiona. There was nothing to correct. A great job!"
2017-02-27 - 2017-03-15
<Sirocco> thecond
2017-02-11 - 2017-02-27
Agnusu nai nai!
2017-02-09 - 2017-02-11
<WojtekG> Once you have stopped the bee from pulsing, it will not pulse again until a new survey is available
2017-01-23 - 2017-02-09
<@Calia> *cmok* <@WojtekG> bye
2016-12-15 - 2017-01-23
<@agnus> koszuli nie, nie prasowa�em zasadniczo
2016-12-10 - 2016-12-15
zn�w si� topic za�miard�. <Agentka> nieca�e 5 lat mia�
2016-11-07 - 2016-12-10
zn�w si� topic za�miard�
2016-10-12 - 2016-11-07
Sirocco �yczymy zdrowych kot�w w czekoladzie i wszystkiego naj!
2016-09-30 - 2016-10-12
Przyjemnego dnia t�umacza!
2016-09-28 - 2016-09-30
20 lat z jednym ch�opem ;)
2016-09-14 - 2016-09-28
Wszystkiego dobrego dla W�satego!
2016-08-30 - 2016-09-14
<WojtekG_> r�ce opadaj�, jaki� geniusz przet�umaczy� mount jako usta, a wcze�niej nails jako paznokcie... w kontek�cie power and hand tools
2016-08-22 - 2016-08-30
<Sirocco> No kurde co za pojebany internet
2016-06-09 - 2016-08-22
<agnus> posun��em raz koleg�
2016-06-03 - 2016-06-09
<Agentka_> nie mam czasu na zajmowanie si� teraz durnowatym fejsem
2016-06-01 - 2016-06-03
<@agnus> mniej zatwardzenia, wi�cej pisania!
2016-05-31 - 2016-06-01
Wszystkiego dobrego temu Leszku!
2016-05-11 - 2016-05-31
<Sirocco> Samotne stringi informatyków. Jak to brzmi... <Atunia> sexi
2016-05-10 - 2016-05-11
<Atunia> z�by mleczne i mi�sne
2016-05-05 - 2016-05-10
<@WojtekG_> m�skich pumps jeszcze nie mia�em, teraz bawi� si� bi�uteri�
2016-04-19 - 2016-05-05
Wojtkowi fszystkiego naljepszego :)
2016-04-01 - 2016-04-19
Wszystkiego najczekoladowniejszego Anetek i Jurkowi :)
2016-03-19 - 2016-04-01
Blance sp�nione, ale najszczersze i najlepsze urodzinowe �yczenia!
2016-03-04 - 2016-03-19
<@Agentka> Bartek, cz�owiek, kt�ry si� nie rozpuszcza
2016-02-17 - 2016-03-04
<@Sirocco> �uj z tradosem!
2016-02-11 - 2016-02-17
agnusu wszystkiego naj!
2015-12-22 - 2016-02-11
Blanka robi najkotcudowniejsze kartki, ale i Jarek daje rad� :D
2015-12-17 - 2015-12-22
Blanka robi najkotcudowniejsze kartki!
2015-11-19 - 2015-12-17
Rafał Koryciński? <Calia> śliczny
2015-11-02 - 2015-11-19
<@agnus> 2015 notorycznie jeba�o si�, rypa�o pmki
2015-10-29 - 2015-11-03
R�bmy swoje razem ;)
2015-10-27 - 2015-10-29
Róbmy swoje
2015-10-12 - 2015-10-27
Sirocco wszystkiego najkotszego z czekolad� i winem!
2015-09-30 - 2015-10-12
Happy Translators Day!
2015-09-21 - 2015-09-30
<@Zabrolak> Ale burdel jest niew�tpliwy
2015-09-14 - 2015-09-21
W�satemu najlepszego, ma�o litr�wek, du�o wiersz�wek!
2015-08-27 - 2015-09-13
coraz bli�ej wrzesie�
2015-07-22 - 2015-08-27
Mi�ego �wi�towania 22-go lipca, d. E.Wedel ;)
2015-06-29 - 2015-07-22
<@Wasaty> By�o z maszyn� a ja Shmi jest m�wi �widrokr�cni desek wyniku wyd�u�a�
2015-06-10 - 2015-06-29
<@agnus> Wasaty, Ty nie masz tego problemu z psuciem PMek?
2015-06-02 - 2015-06-10
�wirrr �wiirrrrr
2015-06-01 - 2015-06-02
Lesliemu sprawnych kot�w i pociech z motor�w. Oraz wszystkiego NAJ*
2015-05-21 - 2015-05-31
<agnus> dla mnie lepsza technika > mniejsza frustracja > wi�ksza przyjemno��
2015-04-20 - 2015-05-21
<WojtekG> alkohol pijam w wiekszych ilosciach
2015-04-19 - 2015-04-20
Wojtkowi wszystkiego najgramatyczniejszego
2015-04-08 - 2015-04-19
i po �wi�tach
2015-04-01 - 2015-04-07
Anetkowi naj�ledzi^Wnajczekoladowszego!
2015-03-24 - 2015-04-01
dzie� 3 kawek
2015-03-19 - 2015-03-24
jutro s�o�ce za�mi pu�kownika
2015-03-18 - 2015-03-19
Agentce 100 lat!
2015-03-17 - 2015-03-18
<Atunia> dawno takich cyck�w nie mia�am
2015-03-09 - 2015-03-17
<Sirocco> Szkoda będzie Betelgezy
2015-03-08 - 2015-03-09
troche wiosna
2015-03-04 - 2015-03-08
<Zabrolak> zadaj p� kwarty towotu <@Sirocco> liczone prostym stosunkiem
2015-03-02 - 2015-03-04
<Zabrolak> zadaj pół kwarty towotu
2015-02-27 - 2015-03-02
prze�om listopada i marca