Channel information
Network Name:DALnet
Channel Name:#peshawarClub
Last users:3
Last updated:2019-11-21 08:09:33
Current topic:
wer ta waim,waily na shm khudaya sanga werta owaim..pa waina ye ruswaye da,baywaina wer pasey jarem(2)Har Arman na pora kege,Har Dua charta qablege..Yao Arman,yawa dua dha dagha Gul Da Tana ghwarm(3)Da Changez Da zra da para khair bana kra war la rasha..Pa kosa k da dedan stha da faqir ghunde walar ym(JNY)

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2014-12-22 - 2019-11-21
wer ta waim,waily na shm khudaya sanga werta owaim..pa waina ye ruswaye da,baywaina wer pasey jarem(2)Har Arman na pora kege,Har Dua charta qablege..Yao Arman,yawa dua dha dagha Gul Da Tana ghwarm(3)Da Changez Da zra da para khair bana kra war la rasha..Pa kosa k da dedan stha da faqir ghunde walar ym(JNY)
2015-04-11 - 2015-08-04