Channel information
Network Name:DALnet
Channel Name:#kelantan
Last users:65
Last updated:2020-07-15 05:01:05
Current topic:
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet. The state of Kelantan is known as the ‘cradle of Malay culture

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2020-05-08 - 2020-07-15
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet. The state of Kelantan is known as the ‘cradle of Malay culture
2019-09-02 - 2020-05-08
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet. The state of Kelantan is known as the ‘cradle of Malay culture
2019-10-15 - 2019-12-05
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet. The state of Kelantan is known as the ‘cradle of Malay culture.
2019-08-14 - 2019-09-02
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet. The state of Kelantan is known as the ‘cradle of Malay culture’.
2019-07-09 - 2019-08-14
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet. The state of Kelantan is known as the ‘cradle of Malay culture’
2019-05-10 - 2019-07-09
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet. Selamat Menyambut Ramadhan Al-Mubaraq 1440H
2019-04-21 - 2019-05-10
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet
2019-04-13 - 2019-04-21
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet
2019-03-21 - 2019-04-13
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet.
2019-01-17 - 2019-03-21
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet..
2019-01-14 - 2019-01-17
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet.
2018-10-03 - 2019-01-14
Welcome to #Kelantan Darul Naim@Dalnet
2018-09-12 - 2018-10-03
Welcome to #Kelantan@dalnet : - Please Enjoy Your Sleep
2018-08-01 - 2018-09-12
Welcome to #Kelantan@dalnet : - Please Enjoy Your Stay
2018-07-05 - 2018-08-01
We Welcome Everyone : - Please Enjoy Your Stay
2018-02-27 - 2018-07-05
We Welcome Everyone : - Please Enjoy Your Stay, Top Chatters Would Be Added As Part Of Team, Current Aops/Sops Be Regular And Maintain Your Stats And Regularity. Thanks ....
2017-07-26 - 2018-02-27
We Welcome Everyone : - Please Enjoy Your Stay, Top Chatters Would Be Added As Part Of Team, Current Aops/Sops Be Regular And Maintain Your Stats And Regularity. Thanks ...
2017-06-30 - 2017-07-26
We Welcome Everyone : - Please Enjoy Your Stay, Top Chatters Would Be Added As Part Of Team, Current Aops/Sops Be Regular And Maintain Your Stats And Regularity. Thanks ... Happy Aidilfitri
2017-02-28 - 2017-06-30
We Welcome Everyone : - Please Enjoy Your Stay, Top Chatters Would Be Added As Part Of Team, Current Aops/Sops Be Regular And Maintain Your Stats And Regularity. Thanks ... Any Complain/Suggestion Contact gRUNge Firstt..
2015-01-24 - 2017-05-16
2016-08-03 - 2017-02-28
We Welcome Everyone : - Please Enjoy Your Stay, Top Chatters Would Be Added As Part Of Team, Current Aops/Sops Be Regular And Maintain Your Stats And Regularity. Thanks ... Any Complain/Suggestion Contact gRUNge Firstt.
2016-06-09 - 2016-08-03
RAMADAN MUBARAK TO ALL USERS : We Welcome Everyone - Please Enjoy Your Stay, Top Chatters Would Be Added As Part Of Team, Current Aops/Sops Be Regular And Maintain Your Stats And Regularity. Thanks ... Any Complain/Suggestion Contact gRUNge Firstt.
2016-05-18 - 2016-06-08
never give up welcome to kelantan
2016-05-15 - 2016-05-18
Welcome to #kelantan :)
2016-03-09 - 2016-05-15
ɰəɭɔσɱə ʈσ #кəɭάɲʈάɲ ɖάɭɲəʈ ɔɧάʈ / ɨɖɭə άɽə ɰəɭɔσɱə, ʂσ ɭσɲɠ άʂ ɨʈ'ʂ ɔɭəάɲ άɲɖ ʄɽɨəɲɖɭɣ« ρɭəάʂə ɽəʂρəɔʈ σʈɧəɽʂ άɲɖ ɧάνə ʄʊɲʡ ɽʊɭəʂ :: ɱάʂʂʝσɨɲ / ʂɰəάɽ�
2015-10-28 - 2016-03-09
Welcome To #KELANTAN no topic
2015-09-14 - 2015-10-28
Welcome To #KELANTAN Piala Malaysia Selangor 0-3 Kelantan . Tahniah
2015-08-16 - 2015-09-14
WELCOME TO #Kelantan
2015-07-15 - 2015-08-16
Welcome To #Kelantan @ DALnet - Selamat Menyambut Hari Raya AidilFitri Maaf Zahir & Batin Kepada Semua User #KELANTAN. Pulanglah Dengan Gembira & Nikmatilah Kegembiraan Di Pagi Syawal.
2015-02-26 - 2015-07-15
Welcome To #KELANTAN. The Official Channel Of Apart Of #Kelantan Darul Naim, Malaysia. We Opened All User To Apply Access Here And Build This Channel ! Have A Nice Day! :)
2015-04-28 (03:57:48 - 07:57:44)
Welcome To #KELANTAN. The Official Channel Of Apart Of #Kelantan Darul Naim, Malaysia. We Opened All User To Apply Access Here And Build This Channel ! Have A Nice Day! :) AOP wipe for apply memo me or sop
2015-04-23 - 2015-04-28
Welcome To #KELANTAN. The Official Channel Of Apart Of #Kelantan Darul Naim, Malaysia. We Opened All User To Apply Access Here And Build This Channel ! Have A Nice Day! :) AOP wipe sorry for apply memo me or sop
2014-12-22 - 2015-02-26
|Services |Online| Welcome To DALnet #kelantan