Channel information
Network Name:DALnet
Channel Name:#DALnetYARDIM
Last users:4
Last updated:2020-10-29 17:11:38
Current topic:
DALnet resmi turkce yardim kanalina hosgeldiniz. Oncelikle, /NickServ LANG TR komutunu kullanarak servislerin turkce bilgi vermesini saglayabilirsiniz. Diger tum yardim konulari icin kanal operatorlerinden bilgi alabilirsiniz.

Usage graphs
Day | Week | Month | Year
Topic history
2017-04-24 - 2020-10-29
DALnet resmi turkce yardim kanalina hosgeldiniz. Oncelikle, /NickServ LANG TR komutunu kullanarak servislerin turkce bilgi vermesini saglayabilirsiniz. Diger tum yardim konulari icin kanal operatorlerinden bilgi alabilirsiniz.
2015-08-04 - 2020-02-17
2017-03-05 - 2017-04-24
DALnet resmi türkçe yardım kanalına hoşgeldiniz! Öncelikle, /NickServ LANG TR komutunu kullanarak servislerin türkçe bilgi vermesini sağlayabilirsiniz. Diğer tüm yardm konuları için kanal operatörlerinden bilgi alabilirsiniz.
2016-06-06 - 2017-03-05
DALnet resmi t�rk�e yard�m kanal�na ho�geldiniz! �ncelikle, /NickServ LANG TR komutunu kullanarak servislerin t�rk�e bilgi vermesini sa�layabilirsiniz. Di�er t�m yard�m konular� i�in kanal operat�rlerinden bilgi alabilirsiniz.
2016-02-17 - 2016-06-06
DALnet resmi t�rk�e yard�m kanal�na ho�geldiniz! �ncelikle, /NickServ LANG TR komutunu kullanarak servislerin t�rk�e bilgi vermesini sa�layabilirsiniz. Di�er t�m yard�m konular� i�in kanal operat�rlerinden bilgi alabilirsiniz.
2016-01-04 - 2016-02-17
DALnet resmi T�rk�e yard�m kanal�na ho�geldiniz! L�tfen http://docs.dal.net/maintr.htm adresinden DALnet ile ilgili genel bilgiler ve yard�m konular�na g�z at�n�z.
2015-10-12 - 2016-01-04
DALnet resmi olmayan T�rk�e yard�m kanal�na ho�geldiniz! L�tfen http://docs.dal.net/maintr.htm adresinden DALnet ile ilgili genel bilgiler ve yard�m konular�na g�z at�n�z.
2015-05-04 - 2015-10-12
DALnet resmi olmayan T�rk�e yard�m kanal�na ho�geldiniz! Nickiniz art�k 1 ay identify etmezseniz bile d��meyecek, ayr�nt�lar i�in l�tfen sorunuz ya da http://www.dal.net/news/shownews.php?id=137
2015-04-21 - 2015-05-04
DALnet resmi olmayan T�rk�e yard�m kanal�na ho�geldiniz!
2015-03-12 - 2015-04-21
DALnet T�rk�e yard�m kanal�na ho�geldiniz!
2015-01-10 - 2015-03-08
DALnet T�rk�e yard�m kanal�na ho�geldiniz!