Sort by Popularity | Channel name

1 2 3 4 NEXT (179 results)
#malaysia 55 users Connect more info...
 Welcome to #MALAYSIA - Official channel on WebChat. INFO: SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA AIDILADHA 
#sabah 50 users Connect more info...
WeLcome To #SABAH WebChat Chat / Idle Are Welcome, So Long As it's Clean And Friendly. Please Respect Others And Have Fun! Rules :: Massjoin / Swearing / War / Revenge And Spinning Are Not Allowed Here.. Have A Nice Day! :)COCA COLA MAN... cek memo ko.. kindat...
#kampung 48 users Connect more info...
Selamat Datang ke #Kampung @ WebChat | Rules & Management: http://www.webstats.cf | TERKINI:- PEMEGANG AKSES AKAN DIROMBAK SEMULA BE ACTIVE! Kepada semua pengguna, /umode -Mm untuk chatting. To play DUCKHUNT [ !bang !reload !duckstats !shop ] Duck Sleep: 0100AM - 0700AM GMT +8 | best time: 0.15s by Rouge
#penang 42 users Connect more info...
Welcome to #penang - state in Malaysia located on the northwest coast of Peninsular Malaysia, by the Strait of Malacca.
#mamak 39 users Connect more info...
Selamat Datang ke #Mamak @ WebChat | Rules & Management: http://www.webstats.cf | TERKINI:- PEMEGANG AKSES AKAN DIROMBAK SEMULA HANYA YANG ACTIVE SAHAJA AKAN DI ADD KEMBALI! Kepada semua pengguna, /umode -Mm untuk chatting. To play UNO [ !uno | !unocmds ] To play QUIZ [ !startquiz ]
#teen 39 users Connect more info...
(¯`·._(-=// Welcome to #Teen @WebMaster Network!! - International Chat Room. Type /umode -m to private chat. Please use english only and enjoy your stay here. Thanks for visiting!! \\=-)_.·´¯)
#perlis 37 users Connect more info...
***** Selamat Menyambut Ramadhan 2017 *****
#unitedchat 35 users Connect more info...
Welcome to the #UnitedChat channel. Where users, chatters and friends are *UNITED* as a family in a peaceful chat/talking environment. Welcome to the family friends and enjoy your stay! Don't forget to tell your friends. Please be cool and respectful.
#lobby 35 users Connect more info...
Welcome to #lobby - WebChat's Lobby Chat Channel - HAPPY 14TH ANNIVERSARY! #Lobby used to be the channel that we sent java clients to. This was prior to #WebChat. Please keep your conversations clean and friendly. Enjoy your stay! - Listen to our music stream at http://radio.webmaster.com:8000 and make requests in #wcrn - Also, visit http://community.webmaster.com
#johor 34 users Connect more info...
Selamat Datang Ke Channel  (* JOHOR | Arahan Radio sila taip .menu
Muat turun aplikasi Radio android http://www.webstats.cf/unixradio.apk
#dragonweyr 30 users Connect more info...
Welcome To #DragonWeyr @ WebChat [RULES] Please Do Not Use Foul Language. No Racism. No Cybering SEX. No Scamming. Do not provoke. No Porn Materials. No Promotions. No Advertisements. No Unmanners Attitude. Kindly respect each other and do not freely reveal your personal information.
#DragonSlair 30 users Connect more info...
� 'https://community.webmaster.com/register.php .. password http://community.webmaster.com/resetpw.php .. http://www.webmaster.com/products/cr4x/manual/ .. http://www.webmaster.com/products/cr4x/manual/helpserv/commands.html .. http://www.astroawani.com/live-tv ..
#blackhat 30 users Connect more info...
Please Do Not Use Foul Language. No Racism. No Cybering SEX. No Scamming. Do not provoke. No Porn Materials. No Promotions. No Advertisements. No Unmanners Attitude. Kindly respect each other and do not freely reveal your personal information.
#whitehat 30 users Connect more info...
Please Do Not Use Foul Language. No Racism. No Cybering SEX. No Scamming. Do not provoke. No Porn Materials. No Promotions. No Advertisements. No Unmanners Attitude. Kindly respect each other and do not freely reveal your personal information.
#���줹��·ӧҹ 24 users Connect more info...
�Թ�յ�͹�Ѻ #���줹��·ӧҹ. ���ͧ��ͧ : 1.������Ѵ��ͤ��� �������㹡���� 10 �ҷյ�ͤ���. 2.������ ����/�ٻ ����ͧ˹����ͧ 3.���������Сѹ���ʹ�Ҥ����˹����ͧ 4.�բ��ʧ��� �Ժ�� @ ...�ͺ�س���������������͹Ш�� !
#selangor 17 users Connect more info...
Peringatan Keras : Channel Ini DiTakrifkan 18 . sx+sg+pl ( Seram + Ganas + Politik + Lucah) bagi yang tak suka boleh BERAMBOS! http://www.selangorwebnet.co.cc [[ Today ]] : Jom ke pulau kapas ujung bulan 7 !!!! cuti cuti malaysiaaaaaaaaaaaa
#help 16 users Connect more info...
Welcome to WebChat's Official General Help Channel. Nickname Registration, password and other questions: http://users.webmaster.com/helpdesk/
DriveShare quick start guide:
http://users.webmaster.com/aeri/ds/
Note: Nickname Registration Service is not available at this time, please try again later.
#���ͧ� 13 users Connect more info...
#perak 12 users Connect more info...
selamat datang ke #Perak
#wcrn 12 users Connect more info...
The WebMaster Radio Network - The OFFICIAL Internet Radio Service of The WebMaster IRC Network, and THE Best Music on The Net!! -- http://radio.webmaster.com:8000 - Current DJ: ScottK ("Ambient Adventures") - English only, please? - Facebook:(Main) http://on.fb.me/muiI2s - (Fan Page) http://on.fb.me/jXNgqF - (Live Video) http://bit.ly/1reU1IZ - Requests are now CLOSED!
#spiderslair 12 users Connect more info...
Welcome to WebChat's Administration Channel. English only please. Nickname Registration: http://community.webmaster.com/register.php
Incorrect password error? http://community.webmaster.com/resetpw.php
#�����ҡ������ 11 users Connect more info...
#gombak 11 users Connect more info...
Welcome to #Gombak Rock City an administrative district located in the state of Selangor, Malaysia. [News Flash] : Midie Dalam Kenangan 1979-2014 - GomBak GetaHseKerap gS²°°°
#Merchuan 11 users Connect more info...
|||||||||| Welcome to #Merchuan - the network's channel for fun and friendly chat.Selamat Menyambut Bulan Ramadhan Al-Mubarak |||||||Pray for Passengers MH370 & MH17
#facebook 10 users Connect more info...
|||||||||| Welcome To #Facebook |||||||| Please Join our PAGE at Facebook : http://www.facebook.com/WebFB. Happy Bulan Ramadhan 2017..
#kl 10 users Connect more info...
The Capital Of Malaysia Official Channel.#KL Register Since 10/12/1998.17 years already at WebChat.Please visit #KL facebook page at -> www.facebook.com/WebKL
#labuan 10 users Connect more info...
WeLcome To #LABUAN WebChat Chat / Idle Are Welcome, So Long As it's Clean And Friendly. Please Respect Others And Have Fun! Rules :: Massjoin / Swearing / War / Revenge And Spinning Are Not Allowed Here.. Have A Nice Day! :)
#WebChat 10 users Connect more info...
Welcome to #WebChat - the network's official chat channel. Please keep your conversations clean and friendly. Enjoy your stay! Please note: We do not OP on-the-fly - Listen to our Music Stream @ http://radio.webmaster.com:8000 & make requests in #wcrn - Also, visit http://community.webmaster.com...
#Residencehelp 9 users Connect more info...
#residencehelp set helpful
#�ͧ�ͷ 9 users Connect more info...
��ͧ���ͧ�ͷ��ͧ�����͹Ф�Ѻ
#remaja 8 users Connect more info...
Welcome to #Remaja Our Official Teens Chat Channel
#uiam 8 users Connect more info...
Welcome to Universiti Islam Antarabangsa Malaysia - UIAM
#terengganu 8 users Connect more info...
(Terengganu Darul Iman ) [ Today News ] - SELAMAT DATANG KE TAHUN 2017 -
#��ǡ�ا෾��µ�� 8 users Connect more info...
#http://www.peaw.tk 8 users Connect more info...
#�����͹�ӧҹ 8 users Connect more info...
�ѧ�դ��ա��� ��������ͷ
#��ǡ�ا෾��º�ԡ�� 8 users Connect more info...
#DUCKHUNTER 8 users Connect more info...
Welcome To #DuckHunter
!bang !shop !duckstats !reload !rearm !lastduck
New Level 75
Webstats http://duckhunter.webstats.cf
Duckstats http://duckhunter.webstats.cf/duckstats.html |
!Shop 1 (FOC for this moment)
#admin 7 users Connect more info...
Welcome to the Official Admin Help Channel of the Webmaster Community. For general assistance please join #help - Only STAFF can idle here. Thank you.
#RED_WINGS 7 users Connect more info...
DADDYS LITTLE G̤̞͙̫̗̪̹͓̘͟I̧̭̥̺̬̕͢R̭̟̫̥̟̺͔̟L̨̮͇̫͕̕ AINT A G̵̴̨̠̗̪͇̞̞̬̙̮̰̖̙̅ͪ̓͐̃̎͛̋ͨ̌́ͧ̓͆̅ͧ̇́̚̕I̴̸̠̟̗ͭ̈́͒̎̒͆͂ͨ̈̚͟͡͞R͍̤̹̞̺̦͖̯̦͚͚̖̻̼̂ͫͧ̓͐̾̀͢͞L͈̣͈͖̫͇̱̼̩̦̦̼̺͍̖̝͕̺̪̃̑̍̊̓̾̑ͥ͆̉̄͌̀̚̕ N̙̙͉͓̓̌̌̐O̽ ͉̾̉ͯ̚͢ ̢͓̞̦͚̦͊͗M̭̍̔̾̔̒̆̀Õ�
#Selayangbaru 7 users Connect more info...
WelCOme tO #SelayangBaru - mIRC - WebPro IrCx SelayangClanz 
#WebNet-Help 6 users Connect more info...
Welcome to #WebNet-Help. A General Help Channel
Nickname Registration: http://community.webmaster.com/register.php
Incorrect password error? http://community.webmaster.com/resetpw.php. Please state any of your questions in the main channel and you'll be assist shortly. Thanks!
#�غ��Ҫ�ҹ� 6 users Connect more info...
pppp http://itmoamun.com http://www.it-guides.com/ ������˵� � a n �� l s � 'l �� � � s n � l a � � n �u 1.l w s � � �� u s �n l � o... 2.l w s � � l � o s �n �� u ...3.l w s � � l s � s �n n �u HAPPY NEW YEAR2011pppp
#punx 6 users Connect more info...
puNKiey makes me.
#Kore 6 users Connect more info...
#äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ #äÃéʵÔ
#melaka 6 users Connect more info...
Pokok Melaka..
#Help.Malaysian 6 users Connect more info...
Selamat datang ke #Help.Malaysian - Saluran bantuan RASMI rangkaian komuniti IRC WebMaster dalam versi Bahasa Malaysia. Hanya KAKITANGAN/PELATIH Help.Malaysian sahaja yang dibenarkan untuk terus berada di sini. NOTA: Servis perkhidmatan berkaitan nama samaran TIDAK BOLEH digunakan pada masa ini. Harap maklum.
#�չء�� 6 users Connect more info...
#shallyrecords 6 users Connect more info...
HQ: http://shallyrecordsrockfm.cf
Mag: http://shallyrecordsdaily.tk
Home: http://leroi.tk
Albums: http://shallyrecords.tk
Snippets: http://www.pastebin.com/u/Dawnstar
Enjoy your stay and follow us on twitter @shallyrecords . pw is clitoris
#chating 6 users Connect more info...

1 2 3 4 NEXT (179 results)
Last updated 12 minutes ago.